Μικροσκοπικός οργανισμός του θαλάσσιου πλαγκτόν πηδά ταχὐτατα έξω από το νερό για να γλυτώσει απο το θηρευτή του, με άλμα που ξεπερνά κατά πολλές φορές το ίδιο του το μήκος !!


Διαβάστε όλο το άρθρο και δείτε σχετικό βίντεο :
Flying plankton take to the air to flee from fish
.

A copepod (Calanoida sp.) from Antarctica ca. ...
World distribution of plankton

World distribution of plankton (Photo credit: Wikipedia)

Hyperia sp. (Hyperiidea: Hyperiidae)

Hyperia sp. (Hyperiidea: Hyperiidae) (Photo credit: Wikipedia)

Planctonic polychaete worm from genus Tomopter...

Planctonic polychaete worm from genus Tomopteris. Русский: Планктонный многощетинковый червь из рода Tomopteris. (Photo credit: Wikipedia)

Acartia clausi Giesbrecht 1889 ; Acartiidae, C...

Acartiidae, Calanoida, Gymnoplea, Copepoda, Maxillopoda, Crustacea, Arthropoda English: Hydrofront of Dnieper-Bug (Photo credit: Wikipedia)

Flying fish shortly after take-off

Flying fish shortly after take-off (Photo credit: Wikipedia)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s